دی ۱۲, ۱۳۹۴

آغاز ثبت نام

رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی و همچنین میزان پوسیدگی‌های دندانی در کودکان، جزییات برنامه بهداشت دهان […]