آزمایشگر PCR و RT_PCRآزمایشگر PCR و RT_PCR

مقدمه ، تعریف و هدف دوره :

آزمایشگر PCRو RT_PCR عنوان یکی از استانداردهای آموزشی گروه شغلی زیست فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای با شماره 2-004-99-2131 می باشد که به بررسی فرآیند PCR(Polymerase Chain Reaction) یا همان واکنش زنجیره ای پلیمراز و RT_PCR(Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction) یا همان واکنش سنتز cDNA میپردازد.

یکی از رویکردهای مهم در زیست فناوری مطالعه بیان و عملکرد ژن ها می باشد . در این دوره بیان ژن به صورت کیفی و تا سطح RNA مورد آموزش و ارزیابی قرار می گیرد.


مشخصات دوره:

طول مدت این دوره 50 ساعت بوده که به صورت تئوری و عملی برگزار می شود و سرفصل های آموزشی دوره به شرح زیر است :

  • خالص سازی RNA
  • ساخت cDNA از روی RNA
  • تکثیر DNA توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز
  • طراحی پرایمر اختصاصی و ژل الکتروفورز نمونه نهایی

با توجه به استفاده از مواد زیستی و شیمیایی در طول دوره و برای رعایت ایمنی بیشتر در طول دوره هر فرد بایستی روپوش و یک جفت دمپایی تمیز مخصوص آزمایشگاه زیستی در هر جلسه همراه داشته باشد . با توجه به برگزاری دوره به صورت طولانی مدت و در عرض یک ماه ، مسلما میزان فراگیری مطالب در طول دوره به مراتب بیشتر از کارگاه های کوتاه مدت یک تا سه روزه می باشد. ارزشیابی پایان دوره در دو مرحله آزمون تئوری و عملی خواهد بود . شرط ورود به آزمون عملی ، کسب حداقل 50 درصد نمره نهایی مربوط به آزمون عملی و 25 درصد آن مربوط به آزمون تئوری می باشد . در نهایت حداقل نمره قبولی نهایی 70 میباشد . پس از گرفتن نمره قبولی نهایی گواهی بین المللی قابل ترجمه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به کارآموز داده خواهد شد که حاوی نمره نهایی و سطح قبولی فرد بر اساس نمره نهایی خواهد بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *