نحوه ثبت نام دوره ها

مراجعه حضوری به آموزشگاه
پرزنت شما از طریق کارشناسان آموزش
تکمیل فرم ثبت نام دوره مهارتی و ارائه مدارک ثبت نام
پرداخت هزینه به صورت نقد و یا اقساط
دریافت رسید شهریه واریزی از کارشناس مربوطه
دعوت به افتتاحیه و شروع دوره در تاریخ مقرر
  • دستیار قفسه چینی دارو ( دارویار داروخانه )
  • آموزش ماساژ حرفه ای
  • دستیار کنار دندانپزشک ( نرس دندانپزشکی )
  • امدادگر حوادث
  • منشی امور پزشکی
  • فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه
  • آزمایشگر PCR و RT-PCR